hansoh pharmaceutical group
address: 287 xiangke road, pudong new district, shanghai, china
jiangsu hansoh pharmaceutical
address: 9 dongjin road, huaguoshan avenue, lianyuangang, jiangsu, china
changzhou hansoh pharmaceutical
address: 1028 liaohe road, xinbei district changzhou, jiangsu, china